Pötikare
Pötikare

12. bölüm - Moda ve edebiyat ilişkisi

Pötikare

"Modernlik bir kodsa, moda da onun amblemidir" diye anlatır Baudrillard. Moda olgusu bağlamında yaşanan toplumsal değişimi erken Cumhuriyet dönemi romanları üzerinden sergilemeyi amaçlayan Çilem Tercüman'dan modernleşme sürecinin yarattığı özgürleşme dinamikleri ile bunlara verilen tepkilerin moda alanındaki tezahürlerini Pötikare'de dinleyin. Fotoğraf: Darülbedayi kızları 1930 – Darülbedayi’nin bahçesinde, prova arasında.