Kayıttayız
Kayıttayız

Cumhuriyet 100 yaşında

Kayıttayız

Cumhuriyet 100 yaşında

İmparatorluk düzeninden modern bir devlete doğru atılan ilerici adım 1923’te cumhuriyetle taçlandırılmıştı. Toplumsal taban cumhuriyet sayesinde köklü ekonomik ve sosyal reformlarla dönüştürülüp, ilerletildi. Yeni bir düzen inşa edildi. Fikri hür;; vicdanı hür nesiller; sosyal ve hukuk devleti şemsiyesi altında yetiştirildi. Kayıttayız’da bu hafta cumhuriyet fikrinin nasıl oluştuğu, “yeni sürecin” nasıl başladığı, hangi zorlukların yaşandığı, cumhuriyetin getirileri konuşuldu.