Kayıttayız
Kayıttayız

Gıda fiyatlarındaki yükseliş

Kayıttayız

Rusya ve Ukrayna, dünyanın tahıl ambarı iki ülke. Küresel tahıl ihracatının neredeyse üçte biri bu ülkelerden yapılıyor. Savaş sonrası buğday, arpa ve ayçiçeği ihracatı aksadı; gıda fiyatları fırladı. Türkiye de bu durumdan etkileniyor. Yeme gelen zam, aynı zamanda hayvancılığı vuruyor.. Artan enerji maliyetleri de keskin fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getiriyor. Kayıttayız’da bu hafta gıda fiyatlarındaki yükseliş ele alındı. Gazeteci Mete Çubukçu sordu; Dünya Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yanıtladı.