Dünya Hali
Dünya Hali

Uluru & Aborjinler

Dünya Hali

Dev kaya oluşumu Uluru ve Aborjinler'in onun uğruna verdikleri mücadele.

Derya Acemoğlu anlatıyor.