Dünya Hali
Dünya Hali

Kızılderililerin öyküsü

Dünya Hali

Oturan Boğa'dan Deb Haaland'a...
Dünya Hali'nde Amerikan yerlileri 'Kızılderililer'in öyküsünü dinleyeceğiz...