Doğa Konuşmaları
Doğa Konuşmaları

135.Bölüm - Afetler ve hava kirliliği

Doğa Konuşmaları

Temiz Hava Hakkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa ile deprem sonrası oluşan hava kirliliği üzerine konuştuk. Karababa, deprem nasıl bir hava kirliliğine yol açar, bu hava kirliliğinin doğa ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ve bunları engellemek için alınması gereken acil önlemleri anlattı.