Dinle - Yoga

Dinle - Yoga
Dinle - Yoga
Sengül Dağdeviren
Sengül Dağdeviren

Dinle - Yoga

Zihnin ve bedenin doğayla uyumu için

Yoga teorilerini öğreniyor, hareketleri deneyimliyor, anlamını öğreniyoruz. Sengül Dağdeviren anlatırken bizi "duyularımızı ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye" davet ediyor. Programın adı bu nedenle: Dinle!

Yoga beden ve zihni birlikte çalıştıran, deneyim odaklı bir pratik. 5 bin yıllık kökeninden beslenerek, 150 yılı aşan bir süredir tüm dünyada insanlara “kendine iyi bakma sanatı” olarak her gün, her yerde işe yarayabilecek bir yol sunuyor.

Sanskritçe “bütünlük” anlamına gelen yoga çalışmalarının özü “dengeyi gözetmek.” Yoga pratiklerinde nefes ile propisiyetif ve vestibüler duyu başta olmak üzere tüm algılara yönlendirilen eş zamanlı dikkat, zihni de içine katarak süreci, deneyimi öne çıkarıyor, farkındalığı besliyor.

Sengül Dağdeviren bu programda dinleyicilerle yoga ve benzer deneyimlerini paylaşmayı, kavram ve teorileri anlatmayı, pratik egzersizler yaptırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de dinleyicileri "duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye" davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

DİNLE 15 günde bir (her ayın 2 ve 4'üncü pazarı) NTVRadyo'da yayınlanıyor. Kaçırdığınız bölümlere bu sayfadaki kayıtlardan ya da Apple, Google, Spotify'daki DİNLE - Yoga Dersleri (NTVRadyo) podcast hesaplarından ulaşabilir, istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz

SENGÜL DAĞDEVİREN KİM?

Bir bankada başekonomist olarak çalışırken, emekli olmaya karar verdi. Sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı.

Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor. Bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor, programda anlatıyor.

Podcast

Dinle - Yoga

#kendineiyibakmasanatı

Bilinçli farkındalık nedir, ne değildir?

Sengül Dağdeviren'le #YogaDersleri son bölüm.

İyi dinlemeler.

Dinle - Yoga

Bu iki sözcük arasındaki fark, sinir sistemi ilişkisi, doğası vb konulara dair farklı araştırmalardan cevaplar arıyoruz.
Pratik: Janu Sirsasana - Yarım kelebek varyasyonları – Yang & Yin

Sengül Dağdeviren sorularına araştırmalar ve uzmanlardan bulduğu cevapları aktarıyor.

Dinle - Yoga

• “Fonksiyonel Tıp” nedir? Neden ortaya çıktı? Bir uzmanlık mıdır? Kimler yararlanabilir?
• Yoga, meditasyon vb pratikleri de içine alabilen Bütünleyici ve Tamamlayıcı Tıp ile Fonksiyonel Tıp arasında bir bağ var mı?
Sengül Dağdeviren “fonksiyonel tıp” kavramını, merak ettiklerini konunun uzmanlarından Dr. Ayşegül Dokutan’a merak ettiklerini sordu.
Günün pratiği: Hareketli twist varyasyonları

Dinle - Yoga

Önceki 5 bölümde beden-zihin bütünlüğünü ve hayranlık uyandırıcı etkileşimini güçlendirmeye yönelik uygulanabilecek beden-zihin pratiklerine dair tanımlara, kavramlara, araştırmalara bakmıştık.
Sengül Dağdeviren bugün bu serinin bir derlemesini yapıyor.
Beden-zihin pratikleri ne demek? Mental hijyen, bilgi diyeti ile ilişkisi ne? Müzik neden çok güçlü bir iyileştirici? Müzik dinlerken neler oluyor? İç duyumu beslemek, deneyimin öğrenme üzerindeki etkisi gibi serideki konuların üzerinden geçiyoruz.
Bu bölümün pratiği: Balasana – Çocuk Pozu

Dinle - Yoga

Bu bölümde beden-zihin etkileşiminde iç duyum, deneyim ve etkileşim kavramlarına dair bazı tanımlara, çalışmalara bakıyoruz…

Beden-zihin arasındaki etkileşim hiç durmuyor, bedenle çalışarak zihni, zihinle çalışarak bedeni etkileyebiliriz. Bu konuda o kadar çok farklı uygulama var ki hepsine değinmek mümkün değil. Ama iç duyum ve deneyimin önemine bakmadan olmaz 😊 Yoga pratiklerinde de önemli olan bu iki kavram ve ilişkili birkaç çalışmaya bakıyoruz bugün, niyetimiz her zaman olduğu gibi perspektifimizi genişletmek.

Pratik: Shavasana – Ceset Pozu

Dinle - Yoga

#iyibayramlar

Araştırmalar gösteriyor ki, müzik farkındalığı besliyor. Müziği özel kılan şey, aynı anda duygusal, sosyal, fiziksel birçok etkisinin olması.
Sengül Dağdeviren bugün müzik ve insan ilişkisi üzerine çalışmaları aktarıyor.
Pratik: Bebek (Salabhasana) ve Mutlu Bebek Pozu (Ananda Balasana)

Dinle - Yoga

Müzik ve matematik evrensel iki dil ve birbiri ile yakından ilişkili. Müzik dinlerken içimizden kıpırdamak, salınmak, bazen dans etmek geliyor. Müzikte hem zihni hem de bedeni etkileyen bir şeyler var. Nedir bunlar, ne iyi geliyor, nasıl oluyor?
Müzik Terapist Özgür Salur’dan müziğin iyileştirici gücünü dinliyoruz.
Pratik: Ejderha (Dragon) Pozu.

Dinle - Yoga

Beden-Zihin Pratikleri’ne 2. bölümle devam ediyoruz.
Bilgi çağında hem bilgi ve dijitalle ilişkilerimize hem de zihinsel hijyenin ne olduğunu inceleyip, kendimize pratik sonuçlar bulma peşindeyiz. Yaşam dediğimiz kompleks sisteme farklı açılardan bakarken yolumuza çıkan farkındalık ve pozitif yaklaşım örneklerini incelemeye devam ediyoruz.
Haftanın pratiği: Üç İyi Şey Günlüğü nasıl tutulur?

Dinle - Yoga

#Dinle 🙆

Beden-Zihin pratikleri ne demek? Ne etkileri var?

“Sağlık” bir bütün. Dünya Sağlık Örgütü Anayasasının ilk maddesinde sağlık “sadece hastalık veya güçsüzlüklerin olmama hali değil fiziksel, ruhsal/zihinsel ve sosyal iyi olma halinin (esenliğin) bütünü” olarak tanımlanıyor.
Peki Beden-Zihin pratikleri, bu bütünsel bakışta nerede yer alabilir? Çalışmalardan bildiklerimiz neler?

Günün pratikleri: Trikonasana (Üçgen Pozu) ve Parsvakonasana (Yan Açı Pozu)

#YogaDersleri 👏


Dinle - Yoga

#Dinle 🙆

Sengül Dağdeviren bugün, İngilizcede “awe” denilen ve “alçakgönüllü hayranlık” diye çevirdiği duygu halini ve araştırmaları aktarıyor. Peki “huşu” ne demek? Bu duygu hallerinde neler gizli? Deneyimler ne diyor? Kimler daha yatkın?
Günün pratiği: Güneşe selam akışı

#YogaDersleri 👏

Dinle - Yoga

Burundan nefes alıp vermenin önemine dair bilimsel araştırmalar ne diyor?
Dil postürü ne demek? Dil postürünün bozulması nelere yol açıyor? Sürekli ağızdan nefes alıp vermenin nedeni ne? Burundan nefes alıp vermekle sinir sistemi ilişkisi hakkında neler biliyoruz? Paranoyama ne demek?

Haftanın pratiği: Burundan nefes, Dil postürü ve 3 Parçalı Nefes Çalışması

Dinle - Yoga

Mutluluk nedir?
Peşinde koşulacak bir şey midir?
Sengül Dağdeviren ile Yoga Dersleri'nde anlatıyor.

Dinle - Yoga

Yavaşlamak ve zaman algısı ilişkisine, yavaşlamanın neden önemli olabileceğine bakıyoruz…

Yoga, meditasyon, mindfulness-bilinçli farkındalık çalışmalarının hepsi biraz yavaşlamayı, hatta durmayı öğreten pratikler. Bu pratiklere ilginin artmış olmasının arkasında günümüz yaşamının, iş hayatının içinde bulunduğu durumun etkisi var. Peki an’da olmaya yapılan vurgu ile psikolojik zaman arasında ilişki var mı? Daniel Kahneman’ın zihnimizin işleyiş modelinde yavaşlamak ne anlam taşıyor? Kaynaklar ve tanımlarla değerlendiriyoruz.
Pratik: Pawanmuktasanalar (alt beden)

Dinle - Yoga

Yoga yapmak deyince hemen akla esneklik geliyor, bu bölümde beden değil bilişsel esnekliğe bakıyoruz.
Bilişsel esnekliğin tanımı “Objektif değerlendirme ve yerinde, uygun, esnek davranma kapasitesi" ayrıca "uyum yeteneği ve adil /tarafsız olmayı” da içeriyor. Bu çağda en çok ihtiyacımız olan beceri. Peki, Bilişsel Esneklik Teorisi nasıl bir eğitime işaret ediyor, bilişsel esneklik kişiye ne kazandırıyor, bütünlükle ilişkisi ne, bunlara araştırmalar ışığında bakıp, becerimizi nasıl geliştirebiliriz, değerlendiriyoruz.
Pratik: Geniş Perspektif Mindfulness Çalışması

Dinle - Yoga

Yogayı “kendimize iyi bakma sanatı” olarak gördüğümüz zaman psikoloji alanında birçok konu da yoga ile ilişkili hale geliyor. Bugün bu bakış açısı ile Transaksiyonel Analiz konusuna biraz bakıyoruz…

Kendimizi, iletişim ve etkileşimde yaşadığımız zorlukları anlamak için Eric Berne’nin hümanist teorisi Transaksiyonel Analiz bize nasıl bir harita sunuyor? Gerçek duygulardan, farkındalıktan, samimiyetten bahseden, “burada ve şimdi” olana dikkat çeken, farklı benlik hallerinden bahseden kurama dair kısa notlarımız var. Pratik: Daoist Nefes Çalışması

Dinle - Yoga

Oyun kavramına ve yoga pratiklerinde, hareketle ilgili birçok çalışmada oyun, hayal, imgeler nasıl kullanılıyor ona bakıyoruz…
Oyun gelişim ilişkisi, bedenin hafızasına oyunla, hayalle dokunmak, katılıkların, alışkanlıkların çözülmesi için oyunu, imgeleri kullanmak nasıl olur? Yogada bu çalışmaları neden ve nasıl kullanıyoruz? Bu yaklaşımların arkasındaki teoriler neler?
Pratik: Oyunsu araştırmalar – Hayali eksenlerle postür – Tadasana (hareketli)

Dinle - Yoga

#dinle
🙂 Yeni yıl için planlar yaptık, hedeflerimizi belirledik.
Para kazanmak, spora başlamak, okulda ya da işte başarı, aradığın aşkı bulmak ?!
Şimdi bir de Sosyal Psikolog Pelin Kesebir’den hedef - mutluluk ilişkisini dinleyelim.Dinle - Yoga

#Yoga eğitmeni Sengül Dağdeviren bugün 'iletişim bariyerleri'nden bahsediyor, ekrana bakmaktan yorulan gözlerimiz için 'göz yogası pratiği' yaptırıyor.

Dinle - Yoga

Meditasyon ve bilinçli nefes çalışmalarının etkilerini izlemek mümkün mü? Konuğumuz tecrübeli biyomedikal mühendis Mostafa Ghannad-Rezaie ürettikleri ve hepimizin artık en azından cep telefonları üzerinden kullandığı ve günlük fiziksel aktivitelerimizi izlediğimiz programlar, bu amaçla kullanılan üzerimizde taşıdığımız, İngilizce’de wear-gear/wearable devices denilen giyilebilir aksesuarların neler ölçtüğünü, izlenen parametreler arasında meditasyonun da olumlu etkilediği araştırmalarda görülen Heart Rate Variability’nin ne olduğunu, önümüzdeki dönemde sağlığımızı izlemek açısından bu tür araçların bize neler sağlayacağını anlatıyor.
Haftanın pratiği: Aşamalı nefes çalışması (4-4/5-5) ve Kare Nefes Çalışması (4’lü)de

Dinle - Yoga

Dinlemek birlikte iyileşmenin önemli bir aracı, iyi bir dinleyici olmak için psikolog Carl Rogers’in Aktif Dinleme Teorisi’ne biraz bakıyoruz.
Teorisinde kişisel deneyimi gelişimin merkezine koyan Rogers, dinlemeyi ise “büyüme deneyimi” olarak tanımlıyor. Peki dinleme becerimizi iyileştirmek mümkün mü? Nasıl? Savunma mekanizmalarımız neler? Hepsine az az dokunuyoruz bu bölümde.
Günün pratiği: Dinleme Oyunu


Dinle - Yoga

#Dinle
Doğanın, yaşamın enerjisini hissetmek, bedenin hareketlerini keşfetmek için...
Sengül Dağdeviren’le #yogadersleri 

Dinle - Yoga

Dinle – Yoga Dersleri 37. Bölüm’de öfke duygusuna, duygu yönetimi konusuna ve bilinçli farkındalığın ne etkisi olabileceğine bakıyoruz.
Duygu nedir? Öfke nasıl oluşur? Öfkenin oluşum sürecine ve verdiğimiz tepkilerin nasıl oluştuğuna bakıp, hangi metotların işimize yarabileceğini değerlendiriyoruz. Biliyoruz, herkesin yaşadığı deneyim öznel ve çok değişkenli; ama neden bu verileri görebilme becerimizi arttırmayalım? İnsan olarak en ihtiyaç duyduğumuz şey ilk önce var olan duygularımızı fark edebilmek ve doğru ifade edebilmek. Yani fark edip, tercihimizi gerçek arzularımıza, niyetimize göre yapabilmek.
Reaksiyon göstererek yaşamak yerine kendimiz olma tercihine sahibiz ve biliyoruz ki kendilik ben’le değil biz’le ilgili :)
Pratik: 3-2-4 Acil Nefes Çalışması ve Şefkat Meditasyonu

Dinle - Yoga

Sengül Dağdeviren bugün kişisel gelişimle sosyal gelişimin yakın ilişkisine dair Dr. Daniel Siegel’in “Pocket Guide to Interpersonal Neurobiology – Kişilerarası / Sosyal Nörobiyoloji Cep Kılavuzu” isimli kitabından paylaşımlar yapıyor. Yoga felsefesinin ilk iki disiplini yama ve niyamalar. “Yama” kötü davranıştan kaçınma, “niyama” ise erdemli davranış anlamına geliyor. Davranış, dış dünya ile ilişkimiz anlamına geldiğine göre; Yoga bireysel olduğu kadar sosyal, toplumsal evrensel birliği - bütünlüğü içeren bir felsefeye sahip.
Daniel Siegel “(Self is a plural verb rather than a singular noun) Kendilik, tekil bir isimden ziyade çoğul bir fiildir. Sürekli gelişiyoruz ve kendilik algımızı başkaları ile bağlarımız / ilişkilerimiz üzerinden buluyoruz. Bu ilişkiler ister gerçek zamanlı, ister anı, isterse hayal olsun” diyor. Peki bu durumda kişisel gelişim ve toplumsal gelişim, bir bütünün iki farklı yönü, değil mi?
Günün pratikleri: Kare, Kelebek ve Yarım Köprü pozu.

Dinle - Yoga

Bilinçli farkındalıkla şimdiki ana odaklanarak spor yaptığımızda vücudumuza ne olur? Zihnimizi yavaşlatabilmenin bir yolu var mı? Sengül Dağdeviren ile yoga derslerinde bilimsel araştırmaları dinliyor, meditasyon yapıyoruz.

Dinle - Yoga

Bugün hareketlerimizin omurgamız üzerindeki etkilerini fark etmeyi, duruş farkındalığını geliştirmeyi, içe bakmayı ve mümkün olduğu ölçüde nötrleştirmeyi deniyoruz.

Dinle - Yoga

“nature vs nurture”, doğa mı (yani genetik, kalıtım mı) yoksa yetiştirme (yani çevre mi) kişinin bugünün de daha belirleyici? Aslında bu bir anlamda kendilik algımızı da entelektüel olarak etkileyen bir tartışma. Bugün bu tartışmaya ve an’da olma ile ilişkisine bakıyoruz…
Doğuştancılar kalıtımın önemini vurgularken, çevreciler ailenin tavırları, çocuk yetiştirme pratikleri ve ekonomik statüleri de dahil olmak üzere sosyo kültürel ve ekolojik faktörlerin altını çizerler. Birçok bilim insanı bugün davranışın gelişiminde kalıtımsal ve çevre faktörleri arasında yakın bir etkileşim olduğunu kabul ediyorlar. Nitekim epigenetik teorisi, bir organizmanın hem fiziksel hem de davranışsal karakteristiklerinin, tek bir tanesinden daha çok genetik ve çevrenin bir etkileşimi sonucunda ortaya çıktığını ileri sürer. Erken yaşam deneyimlerinin anne karnından itibaren hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri olduğu biliniyor. Ama kişisel özelliklerimizin %50’si DNA’mızdan geliyorsa diğer yarısının da çevresel olduğu artık kabul görüyor. Pratiklerde bahsettiğimiz deneyim ve alternatif bakış açıları da sanki bunlarla ilişkili görünüyor.
Pratik: Duygu durum meditasyonu

Dinle - Yoga

Konumuz: Çocuk yogası.
Psiko-sosyal kurama göre; Ömür boyu süren 8 gelişim aşamasından 5 tanesi, 18-21 yaşına kadar olan çocukluk dönemi evreleri. Ve her evrenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla sağlıklı bir gelişimin temelleri oluşuyor.
Bu 5 evre şöyle:
1. Güvene karşı güvensizlik dönemi (Doğumdan 1,5 yaşa, yürümeye kadar)
2. Bağımsızlık karşısında utanç ve şüphe (1,5 yaştan 3 yaşına kadar)
3. Girişkenliğe karşı suçluluk dönemi Okul öncesi dönem (3 – 5 yaş arası)
4. Üretkenliğe karşı aşağılık duygusu (Okul çağı dönemi 5-13 yaş arası)
5. Kişilik oluşumuna karşı rol karmaşası (Ergenlik 13-21 yaş)
Yoga, meditasyon, bilinçli farkındalık kişinin farkındalığını besleyen pratikler. Peki çocuk ve yoga konusuna bakarken nasıl bir perspektif gerekiyor?
Bugün araştırma sonuçlarını paylaşıyoruz, çocuk-ebeveyn (eşli) omurga çalışması pratiği yapıyoruz. İyi dinlemeler

Dinle - Yoga

Bugün pozitif yani olumlu düşünmenin sağlık üzerine etkilerine dair araştırmalara bakıyoruz.
Amerikan Psikoloji Birliği çevrimiçi psikolojik terimler sözlüğünde “iyimserlik” tanımı olarak “umut sahibi olmak / ümitlilik: İyi şeyler olacağı ve kişilerin dileklerinin veya amaçlarının nihayetinde gerçekleşeceğine dair tavır. İyimserler ya şans eseri ya da azim ve çaba ile pozitif sonuçlar olacağını öngören ve arzuladıkları amaçlara ulaşacakları konusunda kendilerine güvenen kişilerdir” denilmiş. Bu alanda öncü araştırmacılardan Michael Scheier de “İyimserler basitçe Pollyannacılık oynamıyorlar, durumu iyileştirmek için problemleri çözüyorlar” diyor. An’da olana yargısız dikkat becerisi, pozitif düşünmeye bir başlangıç sayılabilir.
Bugünün pratiği: Sesler ve Düşünceler Meditasyonu

Dinle - Yoga

Bugün bol yogalı ve gevşemeli bir bölümde birlikteyiz. Aslında biraz da yerçekimini kullanarak kendimize masaj yapacağız, umarım siz de benim kadar seversiniz.
Karışık pozlarımız olsa da tarzımız, tavrımız yine #yin, yani yumuşak sınırımızda, beden ve ruh halimizin bugün bize imkân verdiği ölçüde, olanı yargılamadan gözlemleyen ve kendini poza bırakan bir tavırla beden ve zihni birlikte çalıştırıyoruz.
Yerçekimiyle farklı bir ilişkinin peşindeyiz. Yin çalışmalarda pozlar içinde kendimizi yerçekimine ne kadar bırakabilirsek yerçekimi sayesinde kendimize masaj yapıyor hissini fark ediyoruz, bunu istiyoruz.
Pratik: Daoist Nefes Çalışması – Eriyen Kalp – Çocuk – Müzik arasında Shavasana – Duvarda Tırtıl ve Helikopter Böceği – Yerde Hareketli Dönmüş Kökler


Dinle - Yoga

Sengül Dağdeviren’le bu bölümde 2021 Dünya Mutluluk Raporu ile bazı araştırmalar merceğinde mutluluk konusuna ve yoga, bilinçli farkındalık ilişkisine bakıyoruz. Sosyal varlık insan için paylaşım doğal bir ihtiyaç ve nezaket, iyilik ve şefkatin esenlik, mutluluk için önemli olduğuna dair birçok araştırma yapılmış bugüne kadar. Dünya mutluluk sıralamasında ilk sıralarda yer alan ülkelerde hem gelir eşitsizliği daha az hem de sürdürülebilirlik göstergeleri göreli olarak iyi durumda. Paylaşmak insanın doğasında var ve mutluluk bireysellikten değil sosyallikten besleniyor gibi görünüyor. Pozitif psikolojinin çalışma alanlarından olan mutluluğu bu alanda öncü araştırmacılardan biri olan Sonja Lyubomirsky tanımı ile ifade edersek mutluluk “keyif, memnuniyet hali veya bir kişinin yaşamının iyi, anlamlı ve faydalı olduğu algısı ile birlikte oluşan pozitif esenlik durumu”... Yani mutluluk, esenlik sadece keyifli duygular, durumlar değil, olanla, belirsizlikle pozitif ilişki kurabilme tavrı, becerisi aslında. Bu beceriyi destekleme konusunda da yoga, meditasyon, bilinçli farkındalık (mindfulness) pratikleri gündeme geliyor. Haftanın pratiği: (Akış) Tadasana – Urdhva Hastasana - Uttanasana/Ardha Uttanasana- Malasana (Squat/Çömelme/Upavessana)- Uttanasana/Ardha Uttanasana-Utkatasana - Urdhva Hastasana – Tadasana İyi dinlemeler

Dinle - Yoga

Dünyada yogayı kalp sağlığı için öneren birçok sağlık kuruluşu var; Amerikan Kalp Vakfı, İngiltere Kalp Vakfı; Harvard Üniversitesi gibi.. Ve sevindiricidir ki Türkiye’de de tamamlayıcı sağlık hizmeti olarak yoga ve meditasyondan bahseden, hastalarına bu destek hizmetini sunan sağlık kuruluşları artmaya devam ediyor. Yoganın maliyeti çok düşük bir müdahale olması ve faydalarına dair bilimsel çalışmaların artmaya devam etmesi bu eğilimi destekliyor. Bu bölümde kalp cerrahı Prof.Dr. Bingür Sönmez’le kalp yogası – yoga terapi çalışmaları hazırlayan ve kalp hastalarına sunan Dr. Neslihan İskit’e kalp yogasının ne olduğunu, tıpta nasıl kullanıldığını sordum. Günün pratiği: Omurga Farkındalığı Çalışması

Dinle - Yoga

An’da olmak ve zaman yönetimi Prof. Dr Mehmet Kanar’ın Osmanlı Türkçesi sözlüğünde an sözcüğünün anlamı kısa zaman ve fırsat olarak verilmiş. Aynı sözlükte zam ise ekleme, ek, ilave olarak tanımlanmış. Peki zaman’ı birbirine eklenmiş fırsatlar olarak tanımlamaya ne dersiniz? Zaman yönetiminde böyle bir tanım işimize yarar mı? Biliyoruz ki zamanın özü değişim. Nöropsikolog Daniel Levitin’in zaman yönetimine dair tavsiyeleriyle birlikte an’da olmak ve zaman yönetimi ilişkisine bakıyoruz. Pratik: Omuz Elevasyon-Depresyon / Sallanan Söğüt / Pelvik Masajı

Dinle - Yoga

Hem sizin gönderdiklerinizden hem benim derlediklerimden “dinle’mek” ne demek ona bakıyoruz birlikte. Dinlemek terapötik bir eylem, içe veya dışa dönük hangi yönde olursa olsun. Hem kişisel hem sosyal bir eylem. Konuşma, okuma yazma ile yakından ilişkili. Esenlik için, değişim için, birliktelik için geliştirilebilir bir beceri ve biz ne kadar iyi bir dinleyici olursak yaşadığımız dünyanın da o kadar iyi olmasına destek olabiliriz. Günün yoga pratikleri: Nefesle Durmak + Hareketli Tadasana Varyasyonu + Derin gevşeme

Dinle - Yoga

Masa başı Yin Yoga seansı ile hem beden hem de zihindeki yükleri hafifletiyoruz İçinde bulunduğumuz çağ birçoğumuz için masa başında daha fazla zaman geçirmeyi getirdi ister iş için ister eğlence, dinlenme için olsun genelde oturarak yaşıyoruz. Yin Yoga bunu dengelemek için nasıl kullanılabilir? Yin Yoga pratiklerinin özelliği ne? Her zaman kullanabileceğiniz bir pratik deneyimi ile beden ve zihin dinginliğini birlikte araştırıyoruz.

Dinle - Yoga

Her egzersiz neden herkese göre değil? Kaslarımızı fonksiyonlarına göre nasıl çalıştırabiliriz? Kas tonusu ne demek? Yoganın sunduğu avantaj ne? Hareket, duyu ve uyaran temel yaşamsal arzularımız, bunların olmaması en kötü işkence. Hareket deyince doğal olarak hepimizin aklına ilk olarak kaslar geliyor ama aslında hareket sistemi insan vücuduna şekil veren ona hareket olanağı sağlayan, birden fazla sistemle birlikte çalışan bir yapı. (Pratik: Altın Tohum Akışı)

Dinle - Yoga

Nefes fizyolojisine dair kısa notlar alıp nefesle ilgili dört yanılgıyı inceliyoruz Yogayı ne kadar “kendine (iyi) bakma sanatı” olarak görürsek, Mindfullness (bilinçli farkındalık) ve özellikle de nefesle yapılan bilinçli farkındalık çalışmaları da bir o kadar “biyolojimizin bilgeliğini keşif yolu”. Şöyle bir günlük yaşamımıza baksak, bu çalışmalarda bahsedilen şeylerin içimize ne kadar da işlemiş olduğunu hemen görebiliriz. Belki fark etmeden günde kaç kere şöyle derin bir nefes alıp, rutinimize devam ediyoruz kim bilir? Nefes çalışmaları aslında bir farkındalık metodu sunuyor, nefes alıp vermenin bilinçli yönlendirmesi ile bedenin biz fark etmeden gerçekleştirdiklerini fark ederek kullanmayı öğreniyoruz (Pratikler: Üç Parçalı Nefes Çalışması)

Dinle - Yoga

İskelet sisteminin ikinci temel bölümü olan uzuvların hareketlerine bakıyoruz… Yoga yapmanın kişiye açtığı imkanlardan en önemlisi bedenimiz üzerinden kendi tavır ve alışkanlıklarımızı görmeyi öğrenmek. Çünkü hareket alışkanlıklarımızın arkasında her zaman sinirsel veya psikolojik başka alışkanlıklar da atıyor. Dolayısıyla beden farkındalığı için zihni de işin içine katan pratiklerin farklılık yarattığı yer tam da burası oluyor, yani farklı bir ihtiyacı karşılıyor. Uzuvlar - üst ve alt ekstremite - omurgamıza göre hareketlilik açısından daha yangler, dışarıya açıldığımız, dışarıyı kucakladığımız yapılarımız. O nedenle de günlük yaşam içinde bu yapıları biraz daha farklı kullanıyoruz. Bu bölümde uzuvların temel hareketlerini paylaşıyoruz. (Pratikler: Alt ekstremite Pawanmuktasanaları)

Dinle - Yoga

Günlük rutinimiz omurgamıza neler yapıyor? Nasıl dengeleyebiliriz? Yin yoga perspektifinde anatomi serimizin ikinci programında omurgayı araştırmaya devam ediyoruz. Omurgamızın doğal hareketleri neler? Bel, sırt, boyun bu hareketlerden nasıl etkileniyor? Alışkanlıklarımızı fark etmek için biraz bilgilerden faydalanmaya devam ettiğimiz bu seride, kolay gelenin bazen farkında olmadan beden üzerinde yük oluşturabildiğini değerlendiriyoruz. (Pratikler: Ayakta nefesle koordineli Talasana, yana eğilme ve twistler)

Dinle - Yoga

Bedenimizin sınırlarını bilmek ve iyilik hali Sengül Dağdeviren'le Dinle - Yoga Dersleri'nde bu bölümde: Yin Yoga perspektifinde anatomi serisinin ilk bölümü yayında. Bu bölümde omurgayı öğreniyoruz. Yin Yoga perspektifi, daha derinde olanı etkilemeyi, yargısız bir tavırla yüzeyde görünür olmayanı görmeyi ve zihinde olanın ortaya çıkmasına izin vermeyi önemsiyor. Anatomi ise vücudun yapısını inceleyen bilim dalı. Peki ne işimize yarayacak bu bilgiler? Günlük yaşamda işimize yarayacak; göz önünde olmayan ama vücudumuza dair aşinalık kazanmak üzere paylaşılan bilgilerin yoganın yol açtığı farkındalığını beslemesini istiyoruz. Çünkü anatomik özelliklerimizin farkında olmak ve yumuşak sınırımızda öğrendiğimiz dengeleyici hareketlere aşinalık kazanmak, beden farkındalığını arttırır ve iyilik halimize destek olur. Bu bölümün pratikleri: Boyun - Pawanmuktasanaları İyi dinlemeler

Dinle - Yoga

Yaşamda amaç ve niyetimizin farkında olmak ne demek? Esenlik becerisinin temel dört ayağından biri olan yaşamda amaç, niyet, değer ve motivasyonumuzun farkında olmak için neler yapabiliriz? Bilimsel çalışmalar neler söylüyor, ne gibi örnekler verebiliriz. Rutinleri ritüellere çevirmek mi kastettiğimiz? İçsel ve dışsal motivasyonun esenliğimiz üzerindeki etkileri farklı mı? Sengül Dağdeviren tüm bu sorulara pratik bir bakış açısıyla kısa yanıtlar verirken, bir de becerimizi geliştirecek oyun paylaşıyor. Bölüm pratikleri: Ayakta, destekli - Bacak arkası ve önü germe çalışmaları. İyi dinlemeler

Dinle - Yoga

Yeni yıla girerken “amaç sahibi olmanın” yaşamımıza olumlu etkileri neler? İKİGAİ ve bilimsel çalışmalar ne diyor? 2021 için pratik önerileri Japonya doğumda en uzun sağlıklı yaşam beklentisinin olduğu ülkelerden biri. Japon kültüründeki İKİGAİ kavramı “yaşam nedeni”nin ne olduğuna dair bir fikir verirken, genellikle sağlıklı uzun yaşamın sırrı olarak görülüyor. Prof.Dr. Davidson ve Center For Healthy Minds çalışmaları ise "öğrenilebilir esenlik" becerisinin dört temel dayanağından birinin “amaç / niyet sahibi olma becerisi” olduğunu gösteriyor. Kendi temel değerlerimiz ve motivasyonumuz hakkında net bir fikir sahibi olmak ve bunları günlük yaşamımızda uygulayabilmek anlamına gelen bu beceriyi de tüm diğer zihin çalışmaları gibi öğrenmek mümkün. Ve NTVRadyo'da dokuz aylık yoga yolculuğumuzdan 2021'de uygulayabileceğiniz egzersiz önerileri. İyi dinlemeler

Dinle - Yoga

Sengül Dağdeviren bu bölümde, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi, fizyoterapist ve profesyonel dansçı Görkem Dizdar ile fizyoterapi - yoga ilişkisini konuşuyor. Lisans ve doktora uzmanlık çalışmalarında; profesyonel dans ve fizyoterapi eğitimini birleştiren Dizdar yoga eğitmenlerine kinezioloji, postür ve duyu bütünleme dersleri veriyor, ayrıca fizyoterapistlere yoga eğitimi veriyor. Dizdar bu bölümde fizyoloji ile psikoloji, fizyoterapi, pilates, yoga ilişkilerine ilişkin görüşlerini, deneyimlerini aktarıyor. Haftanın yoga pratiği: Nadi Shodhana – Alternatif Burun Nefesi Çalışması. İyi dinlemeler

Dinle - Yoga

Sengül Dağdeviren bugün göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Elif Altuğ ile mindfulness (bilinçli farkındalık) pratiklerini kendi alanında nasıl kullandığını, bütüncül tıp konusunu konuştu. Aynı zamanda Sigarayı Bırakma Ünitesi kurucusu ve sorumlusu olan Dr. Elif Aktuğ motivasyonel görüşme ve bilinçli farkındalık pratiklerinin bu alandaki etkisini, bütüncül tıbbın nüfustaki yaşlanmayla birlikte artan önemini anlattı; beden farkındalığının hasta-doktor ilişkisine etkisine, sigara kullananların bilinçli farkındalıktan nasıl yararlandığına örnekler verdi. Günün yoga pratikleri: Sandalyede geriye eğilme + Balasana (çocuk pozu) + Nefesle Eş Zamanlı Kol Hareketi.

Dinle - Yoga

Akış, yani bir anlamda dikkatimiz dağılmadan bir işi yaparken onunla bütünleşebilmek kavramının arkasındaki araştırmalar neler; bu kavramın esenlikle ve yoga, meditasyonla ilişkileri konusunda ne biliyoruz; bu bölümde bu konuları ele alıyoruz. 1990’ların ortalarından bu yana yapılan birçok çalışma birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışmanın hem verimliliği hem de kişinin esenliğini olumsuz etkilediğine işaret ediyor. Bunun arkasında da temel olarak insan zihninin ve beyninin zorlu görevleri aynı anda yapmaya uygun olmaması yatıyor. Multitasking’in bir açıdan zıddı olan akış ise “…sadece ama sadece bir şey yaparken onunla kalmak; zamanın akıp gittiğini fark etmemek, her hareketin ve düşüncenin sanki caz müziği yapıyor gibi bir öncekini takip etmesi; bir bütün olarak orada o an’da olmak, bu sayede becerilerin en uç noktada kullanılması” anlamına geliyor. Yoga, meditasyonla ilişkisi tam da bu noktada ortaya çıkarken, yogada akış denilen ve nefesle koordineli birbiri ardından uyumlu bir şekilde yapılan pratikler anlamına gelen Vinyasa pratiğinin böyle bir deneyime dönüşebilmesinde ise sevdiğiniz, güvendiğiniz bir hoca ile pratik yapmanın farkı olabilir. Bu bölümde yapılan pratikler: Tadasana – Urdhva Hastasana – Uttanasana – Ardha Uttanasana – Uttanasana - Urdhva Hastasana -Tadasana Akışı.

Dinle - Yoga

Sengül Dağdeviren bu bölümde yoga eğitmeni Zeynep Aksoy'u konuk ediyor. Türkiye’de 2000’lerin başında açılan stüdyolarla yoganın daha tanınır hale gelmesine önderlik edenlerden biri olan Zeynep Aksoy yoga, meditasyon konusunda 20 yılı aşan deneyimlerini ve gözlemlediği dönüşümü, yoganın birçok kişinin ilk aklına gelen tanımlarını da ele alarak “yoganın boyutları ve günümüzde ne olduğuna, nasıl algılandığına” dair görüşlerini paylaşıyor. Günün pratikleri: Tadasana + Esneme; Postür eksenleri, Oyunsu hareketler; Yürüyüş meditasyonu

Dinle - Yoga

Sengül Dağdeviren daha önce işlediği "esenlik" konusunu bu bölümde Sosyal Psikolog Dr. Pelin Kesebir'i konuk alıyor. Prof.Dr. Richard Davidson'ın “Well-being is a skill – Esenlik bir beceridir” dediğini hatırlatan Dağdeviren, ABD'de Prof.Dr. Richardson’nın kurduğu Wisconsin-Madison Üniversitesi Center for Healthy Minds – Sağlıklı Zihinler için Araştırma Merkezi’nde çalışan Dr. Kesebir'e “Esenlik (well-being) eğer bir beceri ise, nasıl öğrenilir?” diye soruyor. Kesebir'in esenliğin nasıl öğrenilebileceğine dair kısa ve öz bilgileri öğretici. Sengül Dağdeviren'le yoga derslerinin son bölümünde ise pratiklere katılın: Hareketli Twist, Dönmüş Kökler (Supta Parivartanasana).

Dinle - Yoga

Seçim yaparken genel tavrımız nasıl? Bildiklerimiz ve bilemediklerimizle yaşama becerisi konusunda yoga ve meditasyon bize neler sunuyor? Bazen seçim yapmakta zorlanıyoruz, bazen de seçeneğimiz yok gibi geliyor. Peki bu iki durumda da genel olarak belirsizliklere karşı tavrımız etkili olabilir mi? İnsan olarak öngörmek ve kontrol etme isteği karşısında yaşamın azalmayan değişim ve belirsizlikleri, bizi sürekli bir şeyleri öğrenmeye zorluyor. Dan Ariely’nin “ağaç” illüstrayonu, Daniel Kahneman’ın “yavaş düşünme”si  ve Glasser’in Seçim Kuramı ve Gerçeklik Terapisi, Psikolog Erdoğan Çalak’ın "Gerçek Sevgisi" yöntemi hepsi bu konularda bir şeyler anlatıyor. Yoga, meditasyon ve bilinçli farkındalık gibi durup, yargısız bir şekilde dikkat etmeyi, dinlemeyi, kendine dönmeyi, an’da olanların farkındalığını güçlendiren pratikler de seçenekler veya algılanan seçeneksizlikler karşısında potansiyelimize yaklaşmamıza ve bir yandan da çevreye dair daha çok veri kullanmamıza yardımcı olabiliyor. Bu bölümün pratikleri: Tadasana ve duvarda Phalakasana-Virabhadrasana 3

Dinle - Yoga

Sengül Dağdeviren bugünkü Yoga Dersleri'nde "niyet" kavramının yoga, meditasyon, pozitif psikoloji ve esenlik çalışmaları ile ilişkisini anlatıyor. Bir şeye başlamadan önce “durabilmeyi” ifade eden "niyet" her ne kadar “amaç” sözcüğüne daha yakınmış gibi görünse de yoga ve meditasyon pratiklerinde telkin edilen, deneyimlenen “an” da olmanın bir yolu aslında. Peki nerede, nasıl işimize yarar? Niyet etmenin (inançla ilgili olanlar dışında) ne bir formu ne de kısıtlaması var. Tek kuralı eğer sözcüklere dökülüyorsa pozitif bir dille ifade edilmesi. Yani “…malı, …mamalı” gibi ifadeler yerine “izin veriyorum, yeni bir şey deniyorum” gibi bir niyetle başlamak tercih edilebilir. Ruhsal sağlıkta nelerin problem olduğuna değil nelerin kişiyi iyi hissettirdiğine odaklanan göreli yeni bir alt alan olan pozitif psikoloji ve ondan beslenen esenlik (well-being) çalışmaları bu bağlamda ilişkili görünüyor. Esenlik bir beceri dolayısıyla öğrenilebilir, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO’nun önderliğini yaptığı yaşam becerileri eğitimi tam da bu nedenle kritik bir rol üstleniyor. Yoga, meditasyon, bilinçli farkındalık gibi çalışmaların örgün eğitime entegrasyonu da bu bağlamda düşük maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Dinle - Yoga

Zihni de işin içine katan beden egzersizleri, nefes çalışmaları, meditasyon hepsi yaşamsal fonksiyonlarımızı yöneten ve istemsiz çalışan Otonomik Sinir Sistemimiz üzerinde etkili olan pratikler. Özellikle günümüzün aşırı uyaranlı dünyasında, parasempatik sisteminin devBreye girememesi bazılarımızın istediği kadar dinlenememesine ve buna bağlı sorunlar yaşamasına neden olabiliyor. Nitekim “İkinci Beyin” olarak da bilinen ve temel olarak sindirim ve bağırsak sağlığından sorumlu Enterik Sistem de parasempatik sistemle, yani vücudumuzdaki en uzun sinir olan vagus siniri ile etkileşimli çalışıyor. Hepimizin vagus sinirinin doğuştan gelen bir vagal tonusu var ama bunu değişik çalışmalarla etkilemek de mümkün, nefes çalışmaları da bu yöntemlerden biri. Pratiklerimizde vagal tonusu arttırmaya yönelik kısa bir nefes çalışması ve nefesle koordineli üst beden dikliğini, omurgamızın doğal uzunluğunu, üst bacak önündeki kaslarımızı biraz hissedeceğimiz, dengeyi araştıracağımız ikili bir seri (Tadasana, Utkatasana) yapıyoruz.

Dinle - Yoga

Ruh halinin bedenimizi, sağlığımızı etkilediğine dair hemen hemen hepimizin bir deneyimi var. Diğer bir deyişle “psikomatik hastalık” kavramına hepimiz aşinayız, ya kendimizden ya çevremizden. Prof. Richard Davidson’ın Sharon Begley ile birlikte yazdığı ve “Beyninizin Duygusal Hayatı” ismi ile Türkçe’ye 2018 yılında kazandırılan kitapta, beden ile zihin arasındaki ilişkiye dair bilimsel çalışmalara da yer verilirken yazarlar Botox yaptıranları “... bazı yüz kaslarını felç etmenin duygusal çeşitliliklerini sınırlayabileceği yönünde” uyarıyorlar. Ve çalışmalarının ne anlama geldiği konusunda “...bedenin duyguyu dönüştürmeye yardımcı olabileceği, hatta yoga gibi bedeni vurgulayan uygulamaların duyguyu dönüştürme potansiyeli olduğu anlamına gelir.” diye ekliyorlar. Nitekim yoga, meditasyon gibi pratikleri stüdyolardan çıkarıp hastanelere, okullara, rehabilitasyon merkezlerine, spor merkezlerine sokan şey de bu aslında. Bu bölümde, beden - zihin arasındaki bu çalışmalardan sonra, kısa bir nefes çalışması ile omurga sağlığına yönelik nefesle koordineli sandalyede “inek ve kedi” ile “twist” pozları yapıyoruz. SENGÜL DAĞDEVİREN KİM? Bir bankada başekonomist olarak çalışırken, emekli olmaya karar verdi. Sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı. Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor. Bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor.

Dinle - Yoga

Nöroplastisite nedir ve meditasyon ile ilişkisine dair çalışmalar ne gösteriyor? Nöroplastisite, beynimizin gösterdiği “uyum” kapasitesi. İşte beden ve zihni birlikte çalıştıran yoga, meditasyon gibi egzersizlerin olumlu etkilerinin oluşmasına yardımcı olan kanallardan bir tanesi de bu nöroplastisite. Özellikle de meditasyonun, bilinçli farkındalık çalışmalarının sağlayabileceği bütünlük hissinin arkasında beynin bu değişim kapasitesi yer alıyor. Bu konularda beyin görüntüleme tekniklerinin 1970’lerin sonlarında daha da gelişmesinin yardımı ile meditasyonun ve farkındalık çalışmalarının etkilerine dair öncü araştırmalar yapan Psikolog - Nörobilimci Richard Davidson ve yaşam bilimleri uzmanı gazeteci Sharon Begley’in "Beyninizin Duygusal Hayatı" (Orijinal baskı 2012 - Pegasus Yayınları 2018) adlı kitabından paylaşımlarla salt düşünce ve bilinçli zihin egzersizlerinin, meditasyonun somut etkilerine bakıyoruz. Pratiklerimiz ise sandalyede üst ve yan beden esnekliğine yönelik “Sallanan Söğüt” egzersizi ile bel sağlığı için pelvik masaj. Sengül Dağdeviren kimdir? Bir bankada başekonomist olarak çalışırken emekli olmaya karar veren Sengül Dağdeviren sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı. Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor; bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor. Bu programda müzik eşliğinde pratik yaptırmayı, hareketlerin etkisini anlatmayı, kavram, deneyim ve teorilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de dinleyicileri duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

Dinle - Yoga

Zihnimiz nasıl çalışıyor – 2 Amacımız beden ve zihni birlikte çalıştıran, bütünlüğü gözeten yoga pratiklerimizin iyi olma halimizi nasıl etkileyebileceğine dair farklı alanlardan bilgi, bakış açısı sunmak. Bu programda da rasyonel yargı ve karar verme sürecini sorgulayan çalışmalarıyla 2002 yılında Ekonomi Nobel Ödülü alan psikolog Daniel Kahneman'ın zihnimizin çalışma sistemini açıklarken kullandığı "Hızlı ve Yavaş Düşünme" kavramlarına bakıyoruz. Daniel Kahneman “Hızlı ve Yavaş Düşünme” (Varlık Yayınları, 2015) adlı kitabında zihnimizin 2 farklı sistemi olduğunu belirtiyor. Birçok konuda bizi yanlı kılan (objektiflikten uzaklaştıran) zihnimizin 2 farklı bilişsel mekanizması olduğunu anlatıyor ve bunları 1. ve 2. Sistem olarak adlandırıyor. Doğamızda, biyolojimizde varolan bu 2 sistemin bazı özelliklerine bakarak belirsizlik karşısında farkındalığımızı güçlendirmemiz mümkün. Yoga, meditasyon gibi pratikler de bir anlamda 1. sistem ile 2. sistemin işbirliğini destekleyen egzersizler. Bugünkü pratiklerimizle ise “duruş” leğen kemiğinden eğilme”yi deneyimliyoruz. Sengül Dağdeviren kimdir? Bir bankada başekonomist olarak çalışırken emekli olmaya karar veren Sengül Dağdeviren sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı. Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor; bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor. Bu programda müzik eşliğinde pratik yaptırmayı, hareketlerin etkisini anlatmayı, kavram, deneyim ve teorilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de dinleyicileri duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

Dinle - Yoga

Zihnimiz nasıl işlemeye eğilimli? Bilinçli farkındalık/ / mindfulness çalışmaları, neye yardımcı oluyor? Anatomimize, iskeletimize dair bilgiler nasıl ki bedensel farkındalığımızı besleyebilirse, zihnin nasıl işlediğine dair kavramlar da tavrımıza dair farkındalığımızı destekleyebilir. Bu niyetle, bugün ve önümüzdeki iki bölüm de üç farklı çalışmadan paylaşımlarımız olacak. Tarihsel yoga metinlerinde insan anatomisinde beş farklı katmandan (kosha) bahsedilir. En dıştan içeriye doğru gittikçe görülmesi, algılanması zor olan katmanlar vardır ki düşünce, duygu, inançların yer aldığı zihin katmanı 3. katmanı oluşturur. Zihnin çalışma sistemine dair ilk paylaşımımız; meditasyonu 1970’lerin sonunda tıp alanında kullanıma açan Moleküler Biyolog Prof. Jon Kabat Zinn’in oluşturduğu Mindfulness/Farkındalık Temelli Stres Yönetimi Programı’ndan. Kaynağımız ise “Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi” öncülerinden Oxford Üniversitesi’nden klinik Psikolog Mark Williams’ın, Danny Penman ile birlikte yazdığı “FARKINDALIK – Çılgın bir dünyada huzur bulmak için pratik bir rehber” ismi ile türkçeye çevrilen kitap (Pegasus Yayınları - 2014). Zihnin işletme (sorun çözücü) yöntemi ve varoluş yönteminin (farklı bakış açılarına yönelebilen – gerçeği çarpıttığımız zaman fark etmemize yarayan) özelliklerini paylaşarak yoga vb pratiklerle yaşamda yapılabilecek değişikliklerden bahsediyoruz. Bugünkü pratiğimiz ise bu derin bağ dokularına etki etmeye ve zihni dinginleştirmeye odaklı yin yogadan. Sengül Dağdeviren kimdir? Bir bankada başekonomist olarak çalışırken emekli olmaya karar veren Sengül Dağdeviren sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı. Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor; bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor. Bu programda müzik eşliğinde pratik yaptırmayı, hareketlerin etkisini anlatmayı, kavram, deneyim ve teorilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de dinleyicileri duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

Dinle - Yoga

Duruş nedir? Yoganın duruş üzerindeki olası etkileri neler? Duruş, postür, en genel kullanımı ile bir kişinin ayakta dururken, otururken veya uzanırken vücudunu tuttuğu, taşıdığı pozisyondur. Duruşu iskelet sistemi, kaslar, bağ dokuları, eklem yapıları ve merkezi sinir sistemi belirler. Başka bir açıdan ise, duruş, psikolojik boyutu derinlere inen çok güçlü bir alışkanlık, hem hareket hem de nefes alışkanlıklarımızla karşılıklı etkileşim halinde. Bugün motor gelişim ve omurganın doğal gelişimi, yogadaki hizalanma ekseni, gevşemeyi ele alacağız. Yoganın gevşemeye verdiği önem ve bütüncül yaklaşımı yani bedende birçok kası, dokuyu, eklemi doğal hareket aralıklarında etkilemeye yönelik dengeli bir çalışma içermesi, duruşlarımızda yaşam hikayemizden gelen katılıkların çözülmesine hizmet edebilir. Bu bölümde ayakta duruş ve duruşumuzu taşıdığımız eksenleri fark etmeye yönelik egzersizler yapacağız. Sengül Dağdeviren kim? Bankada başekonomist olarak çalışırken emekli olmaya karar veren Sengül Dağdeviren sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı. Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor; bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor. Bu programda müzik eşliğinde pratik yaptırmayı, hareketlerin etkisini anlatmayı, kavram, deneyim ve teorilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de dinleyicileri duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

Dinle - Yoga

Meditasyon nedir? Mindfulness – “bilinçli farkındalık” ile meditasyon arasında fark var mı? Seküler inançtan bağımsız bir şekilde tıp, eğitim, terapi, rehabilitasyon vb birçok alanda kullanıldığı şekliyle meditasyon nedir, diye sorduğumuzda verebileceğimiz en basit tanım: Meditasyon, kökeni yoga gibi çok eski kültür ve inanca dayanan bir beden-zihin egzersizi. Çoğunlukla bedenin sabitliğinden faydalanarak zihni dinginleştirmeye yarayan bir pratik. Bugünkü programda meditasyon ve bilinçlik farkındalık üzerindeki bilimsel çalışmalar, ayrıca “Herkes meditasyon yapabilir mi?”, “Herkes üzerindeki etkisi aynı mı?” sorularına cevaplar var. Ve Beden Tarama Meditasyonu ile bir zihin egzersizi yapacağız. Sengül Dağdeviren kim? Bir bankada başekonomist olarak çalışırken emekli olmaya karar veren Sengül Dağdeviren sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı. Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor; bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor. Bu programda müzik eşliğinde pratik yaptırmayı, hareketlerin etkisini anlatmayı, kavram, deneyim ve teorilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de dinleyicileri duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

Dinle - Yoga

Herkes yoga yapabilir mi? Zaman içinde vücut esneklik kazanır mı? Yoga ön koşulları olan bir egzersiz değil. Çünkü performans değil deneyim odaklı. Tüm egzersizlerde, kişinin kendi deneyimi esas alınıyor. Esneklik fizyolojik tanım olarak eklemlerin hareket açıklığı ve özgürce hareket kapasitesi demek. Kemik, eklem ve dokularımızın genetik ve kullanıma bağlı yapısı hepimizde farklı. Dolayısıyla esnekliğimiz de farklı. Yoga pratiklerinin hem beden hem de zihine yönelik işlevleri ile esneklik, postür (duruş), güç, dayanıklılık arttırılabilir, değiştirilebilir. Bu bölümde üst beden eklemlerimizi doğal hareket aralıklarında dengeli olarak çalıştırdığımız #Pawanmuktasalar yapacağız. Sengül Dağdeviren kim? Bir bankada başekonomist olarak çalışırken emekli olmaya karar veren Sengül Dağdeviren sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı. Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor; bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor. Bu programda müzik eşliğinde pratik yaptırmayı, hareketlerin etkisini anlatmayı, kavram, deneyim ve teorilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de dinleyicileri duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

Dinle - Yoga

Yoga neye iyi gelebilir? Bilimsel araştırmalar ne söylüyor? Yoganın batıda yüzyılı aşkın süredir yaygınlaşmaya devam etmesi beraberinde yoganın etkilerine dair bilimsel çalışmaların da artmasını sağladı. Bu çalışmalarda, modern hayatın olağan rahatsızlıkları arasına giren bel ve boyun ağrıları konusunda yoganın olumlu katkısı belirgin olarak görülüyor. Menopoz semptomlarını hafifletmede de yoga en az diğer egzersizler kadar etkili. Psikolojik alanda da bütüncül yaklaşımı yoganın stresle baş etmeye, zor durumlarda kaygı, depresif semptomlarını yönetmeye yardımcı olmasını sağlıyor. Ve tabii yaşam kalitesine dair destekleyici etkileri de görülüyor. Bu bölümde nefes farkındalığına bir giriş olarak “Üç Parçalı Nefes” egzersizi yapıyoruz. Sengül Dağdeviren kim? Bir bankada başekonomist olarak çalışırken emekli olmaya karar veren Sengül Dağdeviren sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı. Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor; bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor. Bu programda müzik eşliğinde pratik yaptırmayı, hareketlerin etkisini anlatmayı, kavram, deneyim ve teorilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de dinleyicileri duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”

Dinle - Yoga

Yoga nedir, nasıl çalışır? Yoga beden ve zihni birlikte çalıştıran, deneyim odaklı bir pratik. 5 bin yıllık kökeninden beslenerek, 150 yılı aşan bir süredir tüm dünyada insanlara “kendine iyi bakma sanatı” olarak her gün, her yerde işe yarayabilecek bir yol sunuyor. Sanskritçe “bütünlük” anlamına gelen yoga çalışmalarının özü “dengeyi gözetmek.” Yoga pratiklerinde nefes ile propisiyetif ve vestibüler duyu başta olmak üzere tüm algılara yönlendirilen eş zamanlı dikkat, zihni de içine katarak süreci, deneyimi öne çıkarıyor, farkındalığı besliyor. Her seans sonunda muhakkak yapılan “derin gevşeme” egzersizi de, günümüzün hızlı dünyasında yavaşlamayı öğreten neredeyse tek egzersiz olan yogayı diğer egzersizlerden ayırıyor. Programın ilk bölümünde yoga pratiklerinin temel unsurlarından olan rahat bir oturuşu tanımlayıp, birlikte deneyimliyoruz. Sengül Dağdeviren kim? Bir bankada başekonomist olarak çalışırken emekli olmaya karar veren Sengül Dağdeviren sırasıyla yin yoga, temel yoga, çocuk ve aile yogası uzmanlık eğitimi aldı. Halen yoga eğitmenliğini sürdürüyor; bir yandan da zihnin ve bedenin çalışması, uyumu, yoga felsefesi üzerine okumalar yapıyor. Bu programda müzik eşliğinde pratik yaptırmayı, hareketlerin etkisini anlatmayı, kavram, deneyim ve teorilerle tanıştırmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de dinleyicileri duyularını ve doğayı yargısız bir dikkatle dinlemeye davet ediyor. Programın adı bu nedenle “Dinle!”