Acı, Tatlı, Mayhoş
Acı, Tatlı, Mayhoş

Sütün dönüşümü

Acı, Tatlı, Mayhoş

Moğolistan’da halkın önemli bir bölümünün laktozu sindiren laktoz enzimini genetik yapılarından ötürü üretememesine rağmen süt tüketebilmelerinin sırrı sütü dönüştürmelerinde yatıyor. Dönüştürmek deyince laktozu mümkün olduğu kadar azaltmak, bunun için her şeyden önce yoğurt yapıyorlar, yoğurt sütün fermantasyonu ile olduğu için süt içindeki laktozun önemli bir kısmı laktik aside dönüşüyor, aynı zamanda yoğurt bakterilerinin varlığı laktaz enzimi de oluşturuyor. Böylece yoğurtta kalan laktozu hazmetmek kolaylaşıyor. Bir de airag dedikleri kımız benzeri bir süt fermantasyonu içecekleri var. Ayrana benzer, ekşimiş ayranın ayrışan sarı suyu gibi, hafif acımsı keskin bir tadı var.