Acı, Tatlı, Mayhoş
Acı, Tatlı, Mayhoş

Çorbaların kelime kökeni

Acı, Tatlı, Mayhoş

Kesme hamurlu çorbalar Anadolu’da çok eğlenceli isimler almış. Mesela çubuk gibi kesilen erişteli çorbaya “bacaklı çorba” denilmiş. Burada bacak ifadesi kesme erişte için. Kısa erişte parçalarına çöp denildiği de oluyor, kibrit çöpü der gibi. Bazen hamur parçalarına yüksük, pıt pıt gibi isimler yakıştırılıyor. Bir başka isem ise “sakala çarpan”, o hamur parçalarının sakallı bir dedenin sakalına takıldığını hayal etmek çok zor değil. İsimler böyle uzayıp gidiyor. Ama içinde hem bakliyat hem de hamur olan çorbaların en anlamlı ismi olanı “dul avrat çorbası”, tam da çorbanın evde ne varsa ondan yapılan ama gene de insanı doyuran yapısına bir atıf gibi.