Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi

Şirket Bilgileri
Unvanı : NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. Logo/Çağrı İşareti : Radyo(NTV Radyo) Yayın Ortamı : Uydu Ortamı ve Karasal Ortam Lisans Tipi : U-RD, R1 Yayın Türü : Genel Yazışma Adresi : Ahi Evran Cad. No:4 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL Telefon ve Faks : 0212 335 00 00 - 0212 330 00 50 İnternet Adresi : www.ntvradyo.com.tr E-posta Adresi : info@ntvradyo.com.tr KEP Adresi : ntvradyovetelevizyon@hs03.kep.tr

Sorumlu Müdürler
Sorumlu Müdür / Genel Yayın Yönetmeni : Ayşegül AKIN ASAL Yayınlarından Sorumlu Müdür : Levent USLU Yazışma Adresi : Ahi Evran Cad. No:4 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL Telefon ve Faks : 0212 335 00 00 - 0212 330 00 50 İnternet Adresi : www.ntvradyo.com.tr E-posta Adresi : sorumlumudur@ntvradyo.com.tr

İzleyici Temsilcisi
Adı Soyadı : Arzu Haksun Güvenilir
Email Adresi: izleyicitemsilcisi@ntvradyo.com.tr

Telefon: 0212 335 00 00 Faks: 0212 335 00 88
İletişim Bilgileri : Ahi Evran Cad. No:4 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL
Posta Adresi : Ahi Evran Cad. No:4 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL